หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,204 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 ก.พ. 59
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.พ. 59
78
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
10 ก.พ. 59
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอเชิญประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาระดับโซนพื้นที่
10 ก.พ. 59
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราขการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
10 ก.พ. 59
112
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
10 ก.พ. 59
137
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
10 ก.พ. 59
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง สำหรับออกกำลังกายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 5
10 ก.พ. 59
119
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายถนนชุมชนบ้านแสนสุข
10 ก.พ. 59
111
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.จะโหนง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรับสมัรและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2559
10 ก.พ. 59
103
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.จะโหนง ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559
10 ก.พ. 59
76
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.จะโหนง ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ก.พ. 59
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
10 ก.พ. 59
79
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา วันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา
10 ก.พ. 59
115
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา อบจ.สัญจร อำเภอรัตภูมิ ประจำปี 2559
10 ก.พ. 59
108

»ข้อมูลทั้งหมด 45,204 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.