หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,934 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้าง จ้างทำวารสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
26 ส.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ แจ้งราคากลางโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๔ จุด
26 ส.ค. 59
111
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
26 ส.ค. 59
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองแงะ สมัยสามัญ สามัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
26 ส.ค. 59
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก โครงการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
26 ส.ค. 59
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลสทิงพระ
26 ส.ค. 59
106
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ประกาศให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
26 ส.ค. 59
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
26 ส.ค. 59
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักจิก หมู่ที่ 1
26 ส.ค. 59
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
26 ส.ค. 59
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี 2559
26 ส.ค. 59
61
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่องการตรวจรับการจ้าง จ้างเหมาเครื่องจักรกลวางท่าพร้อมถมขี้ปูนปรับเกลี่ย สายเกาะตราบ ม.8
26 ส.ค. 59
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ร่วมปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน
26 ส.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลคูหา จำนวน 2 ป้าย
26 ส.ค. 59
65
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองหรัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบผ่านปฏิบัติความสามารถทางคอมพิวเตอร์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559
26 ส.ค. 59
121

»ข้อมูลทั้งหมด 55,934 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.