หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,776 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
24 ก.ค. 60
10
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
24 ก.ค. 60
8
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอประชาสัมธ์พันธ์ไปยังเจ้าของที่ดินภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เข้ามาเซ็นเอกสารการยินยอมข้อตกลง การจัดที่ดินแปลงใหม่เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของท่าน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ และสอบถามถึงควา
24 ก.ค. 60
8
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.
24 ก.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ รายงานผลพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
24 ก.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหลังศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงงาม
24 ก.ค. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24 ก.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทต.เชิงแส
24 ก.ค. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย".
24 ก.ค. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปริก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปริก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
24 ก.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 012/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
24 ก.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย รับโอน (ย้าย ) นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น )
24 ก.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง การดำเนินการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
24 ก.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
24 ก.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายแหลมขวัญซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
24 ก.ค. 60
4

»ข้อมูลทั้งหมด 65,776 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.