หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,498 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก สรุป รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2557
26 พ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาชอบ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมนูญโญ หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระประปา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน
26 พ.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเทศบาลตำบลสทิงพระ
26 พ.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามพระรา๙บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26 พ.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาชุมชนบ้านหลักเขต ม.2 ตำบลคูหา
26 พ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาชุมชนบ้านคูหา ม.3 - บ้านถ้ำครก ม.2 ตำบลคูหา
26 พ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.รัตภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
26 พ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 บ้านกลางนา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำน้อย - ท่านางหอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
26 พ.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)
26 พ.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
26 พ.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560
26 พ.ค. 60
7

»ข้อมูลทั้งหมด 63,498 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.