หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,910 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมงานสัมมนา "พลิกUpธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"
25 เม.ย. 60
5
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวีนอก ประกาศเทศบาล
25 เม.ย. 60
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
25 เม.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
25 เม.ย. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดหนุ่มสมิหลา (Mister Samila 2017)
25 เม.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ วารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออนไลน์ (DLA e-Magazine)
25 เม.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
25 เม.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
25 เม.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศอำเภอเมือสงขลา กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
25 เม.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
25 เม.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศผลประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ
25 เม.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1
25 เม.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
25 เม.ย. 60
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง งานเมาลิดสัมพันธ์ 2560
25 เม.ย. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
25 เม.ย. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 62,910 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.