หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,993 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2558
25 พ.ค. 58
226
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกอ-บ้านท่าม่วง ม.11-1
25 พ.ค. 58
309
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร การประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร
25 พ.ค. 58
333
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่
25 พ.ค. 58
311
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า่งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
25 พ.ค. 58
315
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
25 พ.ค. 58
314
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิดหกล้อ จำนวน
25 พ.ค. 58
315
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขียด
25 พ.ค. 58
316
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
25 พ.ค. 58
307
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมุลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ค. 58
303
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน เมษายน 2558
25 พ.ค. 58
295
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำตัวอย่างประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อดาน
25 พ.ค. 58
281
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
25 พ.ค. 58
241
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ปรกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง สอบราคาซื้อรถรางบริการชุมชน ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง จำนวน 2
25 พ.ค. 58
268
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ
25 พ.ค. 58
286

»ข้อมูลทั้งหมด 35,993 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.