หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,078 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
29 ก.ย. 59
148
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
29 ก.ย. 59
219
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซ์้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
29 ก.ย. 59
209
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2559 กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์
29 ก.ย. 59
215
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย
29 ก.ย. 59
194
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย
29 ก.ย. 59
203
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
29 ก.ย. 59
167
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
29 ก.ย. 59
132
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.-๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
29 ก.ย. 59
122
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 บ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
29 ก.ย. 59
122
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
29 ก.ย. 59
130
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2559
29 ก.ย. 59
103
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างระบบประปาแบบผิวดินหมู่ที่ 2
29 ก.ย. 59
85
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
29 ก.ย. 59
68
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการจ้างบุคคลปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วม เทศบาลนครสงขลา
29 ก.ย. 59
79

»ข้อมูลทั้งหมด 57,078 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.