หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,079 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
22 ก.พ. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลบางเขียด
22 ก.พ. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อม ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสักออก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่องกำหนอราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
22 ก.พ. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดสน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนโคกแห้ว - พังบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวัดสน
22 ก.พ. 60
67
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าบ้าใต้ ม.4
22 ก.พ. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร เจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา
22 ก.พ. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2560 ครั้งที่ 2
22 ก.พ. 60
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินนอกงบประมาณ (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
22 ก.พ. 60
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 22)
22 ก.พ. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
22 ก.พ. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านคลองแห-บ้านท่านางหอม
22 ก.พ. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
22 ก.พ. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลิตภัณฑ์ตฮาลาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ
22 ก.พ. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 7 โครงการ
22 ก.พ. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 61,079 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.