หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,233 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
7 ก.ค. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
6 ก.ค. 58
310
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ท้องถิ่น
6 ก.ค. 58
304
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๒๗ รายการ
6 ก.ค. 58
307
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
6 ก.ค. 58
309
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยมพัฒนาต่อจากถนนสายใหม่ หมู่ที่ 3บ้านต้นโก - บ้านปลักจิ
6 ก.ค. 58
305
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนตีน หมู่ที่ 1
6 ก.ค. 58
248
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑-๕
6 ก.ค. 58
189
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยรูปผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนชาติตระกาลโกศล
6 ก.ค. 58
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยธนารักษ์พื้นที่สงขลา
6 ก.ค. 58
89
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 ก.ค. 58
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์และอุปกรณ์
6 ก.ค. 58
91
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น
6 ก.ค. 58
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ก.ค. 58
84
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภายในตำบลโคกม่วง
6 ก.ค. 58
85

»ข้อมูลทั้งหมด 37,233 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.