หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 30,797 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 ต.ค. 57
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
2 ต.ค. 57
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ สาส์นจากผู้ว่าฯ สงขลา
2 ต.ค. 57
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ขออนุมัติใช้แบบกำหนดราคาเช่ามาตรฐานฯ
2 ต.ค. 57
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำงบประมาณ 2558
2 ต.ค. 57
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นชำระภาษีบำรุงท้องปีงบประมาณ 2558
2 ต.ค. 57
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศให้ผู้รับการประเมินกรรมสิทธิ์อันต้องเสียภาษีโรงเรือนฯปีงบประมาณ2558
2 ต.ค. 57
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศลดขั้นตอนปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปีงบ2558
2 ต.ค. 57
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศการชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2558
2 ต.ค. 57
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีฯ ปีงบประมาณ2558
2 ต.ค. 57
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2558
2 ต.ค. 57
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.
2 ต.ค. 57
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
1 ต.ค. 57
112
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557
1 ต.ค. 57
87
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ประกาศเทศบาลตำบลปาดัง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
1 ต.ค. 57
77

»ข้อมูลทั้งหมด 30,797 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.