หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,098 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเครนทะเบียน 81-3419 ทบ.108 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561
24 ม.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรครูดีเด่นพร้อมกรอบ จำนวน 25 ชุด (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกุโบร์โต๊ะแกะ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
24 ม.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกุโบร์โต๊ะแกะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นไฟเชื่อมได้ ดีเซล ขนาด 10 KW พร้อมอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 61
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดลำโพงเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน ขาไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
24 ม.ค. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ คณะอนุกรรมการฯจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ บริษัท จีเดค จำกัด
24 ม.ค. 61
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค การเปิดรับสมัครอาสาสมัครรักษ์โลก
24 ม.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองควนลัง
24 ม.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2560
24 ม.ค. 61
2

»ข้อมูลทั้งหมด 73,098 รายการ

 
 
5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.