ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 18/1/52
 6 
 
ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
เมื่อมีคณะกรรมการ ก.ถ ครบองค์ประชุม เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน,ขึ้นเงินเดือนข้าราขการอปท. มาติดตาม

เมื่อมีคณะกรรมการ ก.ถ ครบองค์ประชุม เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน,ขึ้นเงินเดือนข้าราขการท้องถิ่น ก็ต้องมาติดตาม ก.ถ ที่ ครม.ได้มีมติ 10 เมษายน 2555 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ก.ถ ตามที่มท.เสนอ แล้ว จำนวน 5 ท่านคือ

1. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น.

2. นายปรีชา วัชราภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

3. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ

4. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ

5. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

เมื่อมีคณะกรรมการ ก.ถ ครบองค์ประชุมแล้ว ก็ต้องมาติดตาม งานค้างคาที่ ไม่มีคณะกรรมการ ก.ถ ทำหน้าที่มา3 ปี ก็ต้องมารอรุ้น สิทธิประโยชน์ต่างๆๆ เช่น เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน,การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น ,ขึ้นเงินเดือนข้าราขการท้องถิ่น ร่างพรบ.บริหารงานบุคคลต่างๆๆ และอีกเรื่องที่สำคัญคือยกเลิกซีข้าราชการอปท.ที่ไปไม่ถึงไหนมา 4 ปีแล้ว
     เราคงจะต้องมาทบทวนและฝากให้ผู้แทนก.อบต.(ก.กลาง) ในส่วนข้าราชการท้องถิ่น คือปลัดอบต.ผู้แทนพวกเราชาว อบต. ที่ทำหน้าที่ แทนพวกเราทวงถามงานที่ค้างไว้ 
   ก็ขอนำบทความที่เคยลงใว้มาทบทวนและติดตามสำหรับชาวท้องถิ่น ครับ
อยากให้ข้าราชการอปท.ผู้มีส่วนได้-เสีย ร่วมโทรแสดงความคิดเห็น และให้กำลังใจได้ +ถวงถาม ควาคืบหน้าดังนี้ คือ
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่ดูแลเรื่องนี้

1. รองอธิบดีฯ ท่านวสันต์ วรรณวโรทร 
มือถือ 081-929-1663

2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

4.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785

คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
     ประธานสมาพันธ์ฯคนล่าสุด ที่เพื่อนปลัดอบต.เลือกเมื่อ 28 มีนาคม 2555 มือถือ 086-888-2727,081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
อดีดประธานสมาพันธ์ปลัดฯ มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

     คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851

    ร่วมให้ข้อคิดเห็น+ติดตามงานค้าง ลองดูนะครับ ผู้แทนเราจะได้มีข้อมูลนำไปใช้ และได้กำลังใจจากข้าราชการอปท. ครับ

1.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน,ผอ.กอง
2..เอกสารยกเลิกซีข้าราชการอปท. อยู่ข้างล้าง นี้
 รวบรวมเป็ฯข้อมูลให้เพื่อนๆๆได้อ่านย้อนหลัง ครับ


สำนักงานก.กลาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท. 5 % มีผล 1 เม.ย 54 ตามมติครม.
โดยให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่ 4) พ.ศ 2554รายละเอียดดังนี้
   คือสำนักงานก.กลางจะมีหนังสือแจ้งให้ อปท.ปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีครั้งที่1/(1 เมษายน2554) โดยให้ใช้ตารางเปรียบเทียบเงินเดือนจากเดิมเข้าสู้อัตราใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เอกสาร 2 แผ่น      ครับ 


ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๕.๔๗ กิโลไบต์ 


          สรุป.รอกรมส่งเสริมฯแจ้ง ครับ

             ขอให้โชคดี

                            นายอักษร      บุตรโคตร
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
       ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                                27 เมษายน  2554
               มือถือ 089-1971331
    
p-aksorn31@windowslive.com


ข่าวดี..ก.อบต.มีมติครั้งที่ 3/54 ลว.23 มี.ค 54 ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท.5% มีผล 1 เม.ย 54 หลังจากที่ถกกันนานว่าการขึ้นเงินเดือน 5% เป็นอำนาจ ก.ถ หรือ ก.อบต. รายละเอียดดังนี้
ข่าวดี..ก.อบต.มีมติครั้งที่ 3/54 ลว.23 มี.ค 54 ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอปท.5% มีผล 1 เม.ย 54 หลังจากที่ถกกันนานว่าการขึ้นเงินเดือน 5% เป็นอำนาจ ก.ถ หรือ ก.อบต. รายละเอียดดังนี้

เรียนเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน ตามที่ได้มีการติดตามเรื่องการประชุม ก.กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโดยตลอด ผมขอแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน หลังจากได้มีการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีวาระที่สำคัญก่อนนำเสนอที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕ % ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากันโดยใช้เวลานานพอสมควรว่าเป็นอำนาจของก.กลาง หรือ ก.ถ.กันแน่ ในที่สุดก็มีมติว่าเป็นเรื่องที่ ก.กลางต้องพิจารณา ส่วนอนุโครงสร้างมีหน้าที่ในการยกร่างทำรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ก.กลาง เพื่อพิจารณาต่อไป
2 มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ประกาศใช้และมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปครับ แต่บัญชีเงินเดือนที่อยู่ในท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้เป็นการปรับเพิ่ม ๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ต้องแก้ไขหลังจากประกาศเรื่องเงินเดือนตามคุณวุฒิรัฐมนตรีลงนามแล้วส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
๒.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีการขอใช้บัญชีข้ามจังหวัด เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วแต่มีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ร้องเรียนเข้ามาอนุโครงสร้างโดยฝ่ายเลขาจึงได้นำเข้าที่ประชุมอนุโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ในที่ประชุม ก.กลาง ได้ตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทน ก.กลาง ทั้ง ๓ ก. ไปหาแนวทางในการสอบบรรจุแต่งตั้งแล้วนำเสนอ ก.กลางอีกครั้งหนึ่งครับ
๓.เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗  เรื่องนี้อนุโครงสร้างได้มีการประชุมตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เช่นเดียวกัน และได้นำเสนอให้ที่ประชุม ก.กลางได้พิจารณาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๔ แต่ยังไม่ผ่านที่ประชุม ก.กลาง ผมจึงได้ถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอนุโครงสร้างเพื่อขอทราบความคืบหน้า ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงว่าได้นำเข้าที่ประชุม ก.กลาง แล้ว และได้ให้ฝ่ายเลขาไปตรวจสอบให้รอบคอบและนำกลับมาเข้าที่ประชุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ อีกครั้งหนึ่ง
- มติที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนระดับ ๗ ซึ่งครองตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และมีคุณสมบัติครบในการปรับเป็นผู้อำนวยการกองไม่ต้องทำการคัดเลือกอีกแต่เมื่อปรับเป็นผู้อำนวยการกองระดับ ๗ แล้วให้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขาไปปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
๔.เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ซึ่งอนุโครงสร้างได้มีการประชุมไปตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้เข้าที่ประชุม ก.กลางไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่เรื่องนี้กลับล่าช้าออกไปด้วยเหตุผลที่เคยตอบในกระทู้ให้ทุกท่านทราบแล้ว เมื่อมีการแก้ไขใหม่นำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.กลางอีกครั้งหนี่งในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งก.กลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้พยายามติดตามทั้งทางโทรศัพท์ เข้าไปที่กรมด้วยตนเองหลายครั้ง และในการประชุมอนุโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผมก็สอบถามฝ่ายเลขาในที่ประชุมอีกครั้ง ฝ่ายเลขาชี้แจงว่าได้ส่งประกาศฯไปให้รัฐมนตรีลงนามตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.แล้วแต่ยังไม่ส่งกลับมาครับ ผมจะพยายามติดตามให้ครับเมื่อได้แล้วจะนำลงเว็ปให้เร็วที่สุด
๕.เรื่องเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในที่ประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ใช้เวลาพอสมควรตามที่ฝ่ายกฎหมายได้นำเสนอว่าเป็นอำนาจของ ก.ถ. ไม่ใช่อำนาจของ ก.กลาง ท่านรองวสันต์จึงได้เสนอให้นำข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาใช้ในกรณีนี้แทน แต่ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ ๒-๓ ท่านยังแสดงความเห็นคัดค้าน ท่านรัฐมนตรีบุญจงจึงได้ให้ฝ่ายเลขาไปทำตัวเลขในการจ่ายเงินในกรณีที่ไม่เกิน ๔๐ % แล้วเอาเข้าที่ประชุมในเดือนเมษายนก่อนยุบสภาให้ดำเนินการให้เรียบร้อยในเดือนเมษายน

ระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังนี้
http://www.samaphan-abt.org/abt_report/temp_mar2011.pdf

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ท้าย พ.ร.ฎ
http://www.samaphan-abt.org/abt_report/newsalary2011.xls

ปล.ขอขอบคุณท่านปลัดอำพล ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดฯ ที่จัดส่งข้อมูลมาให้ครับ

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ส่วนหัวหน้าส่วน เม.ย 54 รอรุ้นอีกที ก่อนยุบสภาฯ ส.ส ครับ 
ในส่วนตัวมีความเชื่อว่าผ่าน 100% ครับ
                          
                                  ขอให้โชคดี

                            นายอักษร      บุตรโคตร
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
       ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                                4 เมษายน  2554
               มือถือ 089-1971331
    
p-aksorn31@windowslive.com

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
สรุปผลประชุมสมาพันธ์ปลัดฯเมื่อ 21-23 ธ.ค 53 เรื่องเด่นยกเลิกขนาดอบต.ปลัดอบต.ระดับ 6-7-8 โดยใช้แบบประเมิณฯ ท่านปลัดลองเอาไปทำดูว่าผ่านหรือไม่ ส่งภายใน 31 ม.ค 54 นี้ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 2,500 บาทได้แน่ๆๆ รอมติก.อบต.เร็วๆๆนี้
สรุปผลการประชุมสมาพันธ์ปลัดฯเมื่อ 21-23 ธ.ค 53 เสนอแนวทางยกเลิกขนาดอบต.ปลัดอบต.ระดับ 6-7-8 โดยใช้แบบประเมิณฯ ลองเอาไปทำดูว่าผ่านหรือไม่ ส่งภายใน 31 ม.ค 54 นี้ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนได้แน่ๆๆ รอมติก.อบต.เร็วๆๆนี้

สรุปเรื่องเด่น 3 เรื่อง คือ

1.(ยกเลิกซี) ส่อเค้าแท่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการ ท้องถิ่น คำตอบยังอีกนาน ครับ

2.ความคืบหน้าเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนราชการต่างๆ อบต. โดย พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชม คำตอบคงได้แน่นอนต้องรอมติก.อบต เร็วๆๆนี้

3.เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 หรือใช้แบบประเมิณตัวชี้วัด (ใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
คำตอบยังอีกหลายยก อย่างเร็ว 6 เดือน อย่างช้า 1.5 ปี ครับ
 
ปล2. เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ
 
อยากให้ข้าราชการอปท.ผู้มีส่วนได้-เสีย ร่วมโทรแสดงความคิดเห็น และให้กำลังใจได้ ดังนี้ คือ
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ที่ดูแลเรื่องนี้

1. รองอธิบดีฯ ท่านวสันต์ วรรณวโรทร 
มือถือ 081-929-1663

2.ผอ.วิษณุ พรหมจารีย์
 มือถือ 081-174-3757

3.ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
มือถือ 081-938-2617

4.ผอ. ชนินทร์ ราชมณี
มือถือ089-174-3785

คณะกรรมการ ก.อบต.(ก.กลาง) 3 ท่าน
 
1. ท่านเชื้อ ฮั่นจินดา 
อดีตประธานสมาพันธ์ฯ
    มือถือ 086-888-2727,
             081-622-6566

2. ท่านทวีศักดิ์ ศีรทองกิติกูล 
ประธานสมาพันธ์ปลัดฯ
    มือถือ 089-982-1610

3.ท่านพัสกร ใยน้อย
    มือถือ 081-1630-9893

     คณะอนุการการก.อบต
(อนุโครงสร้าง) ที่มีส่วนผักดันดูแลเรื่องนี้คือ

1.ท่าน วัฒนชัย บุญมาณะ
   มือถือ 081-854-4948

2.ท่านอำพล ยุติโกมินต์ 
    มือถือ 081-845-3851

    ลองดูนะครับ ผู้แทนเราจะได้มีข้อมูลนำไปใช้ และได้กำลังใจจากข้าราชการอปท. ครับ

1.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน
2..เอกสารยกเลิกซี อยู่ข้างล้าง นี้
 รวบรวมเป็ฯข้อมูลให้เพื่อนๆๆได้อ่านย้อนหลัง ครับ

       ขอให้ข้าราชการ อปท.ทุกท่าน 
         โชคดี ต้อนรับ  ปีกระต่าย
               ทุกๆๆท่าน ครับร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์                                      นายอักษร     บุตรโคตร
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                             14 มกราคม 2554สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา, แนะนำ, ประกาศ, แจ้งให้ทราบ
เรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
เรื่องเอกสารตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ อบต. ในแต่ละจังหวัด ได้นำไปทดสอบและประเมินผล ว่าโดยเฉลี่ยแล้วได้คะแนนกับคนละเท่าไหร่ ทั้งหากมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ควรปรับปรุง เพิ่มเติมหรือลด ประการใด ก็ควรจะเสนอแนะเข้ามาด้วย โดยผ่านตัวแทนของท่านในแต่ละจังหวัด หรืออาจจะทำเป็นหนังสือชี้แจงมายังสมาพันธ์ปลัดฯ โดยตรงเลยก็ได้ เพราะว่ากรรมการสมาพันธ์ฯ หลายท่านก็เป็นกรรมการในอนุโครงสร้างฯ อยู่ ทั้งนี้เรื่องว่าจะนำไปประกาศใช้เมื่อไหร่นั้น แนวทางการดำเนินการ จะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และยังต้องเสนอให้คณะกรรมการ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะต้องประชุมกันราว 5 - 6 ครั้งก่อน ทั้งนี้ เอกสารตัวชี้วัดนี้ ยังใช้ประเมินได้กับหัวหน้าส่วนต่างๆ ด้วย จีงเรียนมาเพื่อทราบ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ขอให้เสนอความเห็นเข้ามาไม่เกิน 31 ม.ค.2554 ต้องการสรุปเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างพิจารณา หากเสนอล่าช้าอาจทำให้การพิจารณาล่าช้าไปด้วย ในเดือนมกราคม 2554 กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ปรากฎว่าฝ่ายเลขาฯ แจ้งมาว่าขอเลื่อนการประชุมไปก่อน
ปล.1 ขอขอบคุณท่านปลัดวัฒนะชัย บุญมานะ รองประธานสมาพันธ์ปลัดฯ คณะกรรมการอนุโครงสร้างฯ ปลัดอบต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา
ปล2. เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ
ปล.3 ท่านสามารถส่งเอกสาร รายงานเรื่องผลการประเมินผล ความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ นี้ มายัง อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือ ที่ อบต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ภายใน 31 ม.ค. 2554 นี้ เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ต่อไป
 สมาพันธ์ปลัดอบตฯ ได้ลงวีดีโอ การประชุมสัมนาฯ 21-23 มกราคม 2554 ในเวบสมาพันธ์ฯ ท่านที่สนใจเชิญเข้าไปดูได้ฟรีๆๆ รายละเอียดเข้าไปดูในเวบ
www.samaphan-abt.org

วิดีโอบันทึกตอน การเสวนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่น และกองทุนสวัสดิการของ ข้าราชการท้องถิ่น มาฟังความคืบหน้าว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันร่าง พ.ร.บ. ไปถึงใหนแล้ว จากท่านอาจารย์ถวิล ไพรสนฑ์ ซึ่งเป็นเจ้าของร่างตัวจริงเสียงจริง พร้อมด้วย นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ปลัด อบจ.กาญจนบุรี นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยท่านอำพล
ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดฯ ติดตามรับชมกันได้ จะได้หายสงสัย
วิดีโอบันทีกตอน การบรรยายเรื่อง การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 (ใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งท่านผ.อ. อยากจะขอให้เวลาพิเศษทำความเข้าใจ และอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่กำลังจะเสนอและได้นำมาแจกในการประชุม
ครั้งนี้ว่า เนื้อหาเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างในตัวชี้วัดนี้
ท่านผ.อ. อธิบายได้ดีมากครับ ลองฟังกันดู
วิดีโอบันทีกตอน การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับ 6-7-8 หรือตัวชี้วัด (ใหม่)ขององค์การบริหารส่วนตำบล เต็มคณะโดย ท่านผ.อ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ท่านพัสกร ใยน้อย จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ และนายเชื้อ ฮั่นจินดา ดุเดือดเผ็ดมันส์ ชนิดไม่ฟังไม่ได้ เพราะว่าเชื้อ ฮั่นจันดา เสนอความเห็นชนิดท่านต้องอึ้ง หรืออาจจะถูกใจหลายๆ ท่านก็เป็นได้ มาฟังกันครับ นี่คือตัวชี้วัดอนาคตของท่าน จะเอาแบบใหน ฟังแล้วเอาไปคิด สุดท้ายก็อย่าลืมเสนอความคิดเห็นของท่านผ่านมายังตัวแทนจังหวัดของท่าน แล้วพบกันงานประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัดฯ ประมาณมีนาคม 2554 ครับ
วิดีโอบันทีกตอน การบรรยายเรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนและการปรับเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิให้สอดคล้องกับข้าราชการ พลเรือนในระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการ ท้องถิ่น และความคืบหน้าเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้า ส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล โดย พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง อาจารย์บรรยายและตอบคำถามในสิ่งที่หลายๆ ท่านทั่วประเทศสังสัย ผมว่าถ้าท่านได้ฟัง คงจะหายสงสัยและเข้าใจในเรื่องที่มันคาใจอยู่ อาจารย์บรรยายได้ดีมากๆ ครับ(เนื้อหาขั้นเทพ)
บรรยากาศวันลงทะเบียน
ท่านเลขาฯอำพล อธิบายตัวชี้วัด
VTR พิธีเปิดโครงการฯ
การบรรยายโดยอ.สถิตย์
เชิดชูคนดี ป.อุดร บุญช่วยแล้ว

 • เรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เรื่องเอกสารตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ อบต. ในแต่ละจังหวัด ได้นำไปทดสอบและประเมินผล ว่าโดยเฉลี่ยแล้วได้คะแนนกับคนละเท่าไหร่ ทั้งหากมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ควรปรับปรุง เพิ่มเติมหรือลด ประการใด ก็ควรจะเสนอแนะเข้ามาด้วย โดยผ่านตัวแทนของท่านในแต่ละจังหวัด หรืออาจจะทำเป็นหนังสือชี้แจงมายังสมาพันธ์ปลัดฯ โดยตรงเลยก็ได้ เพราะว่ากรรมการสมาพันธ์ฯ หลายท่านก็เป็นกรรมการในอนุโครงสร้างฯ อยู่ ทั้งนี้เรื่องว่าจะนำไปประกาศใช้เมื่อไหร่นั้น แนวทางการดำเนินการ จะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และยังต้องเสนอให้คณะกรรมการ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็คาดว่าน่าจะต้องประชุมกันราว 5 - 6 ครั้งก่อน ทั้งนี้ เอกสารตัวชี้วัดนี้ ยังใช้ประเมินได้กับหัวหน้าส่วนต่างๆ ด้วย จีงเรียนมาเพื่อทราบ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หมายเหตุ
   ขอให้เสนอความเห็นเข้ามาไม่เกิน 31 ม.ค.2554 ต้องการสรุปเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างพิจารณา หากเสนอล่าช้าอาจทำให้การพิจารณาล่าช้าไปด้วย ในเดือนมกราคม 2554 กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ปรากฎว่าฝ่ายเลขาฯ แจ้งมาว่าขอเลื่อนการประชุมไปก่อน
  ปล.1 ขอขอบคุณท่านปลัดวัฒนะชัย บุญมานะ รองประธานสมาพันธ์ปลัดฯ คณะกรรมการอนุโครงสร้างฯ ปลัดอบต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา
  ปล.2 เอกสารตัวชี้วัดที่ดำเนินการแจกในที่ประชุมฯ ชะอำ ครับ  
  ปล.3 ท่านสามารถส่งเอกสาร รายงานเรื่องผลการประเมินผล ความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ นี้ มายัง อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 หรือ ที่ อบต.ศาลายา อ.พุทธมนฑล จ.นครปฐม 73170 ภายใน 31 ม.ค. 2554 นี้ เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ต่อไป

Copy Right © Samaphan ABT 2011 ::.. Contact Webmaster  Mobile : 089-484-3773 Fax : 02-274-5863 e-mail : samaphanabt@windowslive.com ..::

ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ หัวหน้าส่วนอบต/เทศบาล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ7 รับเงิน 2,500 บาท รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ6 รับเงิน 1,500 บาท รอรุ้นมติก.อบต ธ.ค 53 นี้
ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ หัวหน้าส่วนอบต/เทศบาล เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ7 รับเงิน 2,500 บาท รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ระดับ6 รับเงิน 1,500 บาท รอรุ้นมติก.อบต. เดือนธันวาคม 53 นี้
เอกสาร จำนวน 8 หน้า ครับ   คลิกดูรายละเอียด
ถึงผู้เข้าร่วมกระทู้ทุกท่าน ผมปลัดวัฒนชัย บุญมานะ ปลัด อบต.เสม็ดเหนือ เป็นคณะอนุกรรมการโครงสร้างฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเงินประจำตำแหน่ง รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าส่วน เมื่อวันที่ 17 พย.53 ที่ผ่านมา ระดับ 7 ได้ 2,500 บาท ระดับ 6 ได้ 1,500 บาท
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา กำหนดการประชุม ก.กลาง แต่ไม่ได้มีการประชุม เนื่องจาก มีการเลื่อนการประชุม ออกไปก่อน ( รมต.บุญจง ลาออกเมื่อ 22 พ.ย.53 ) ยังไม่ได้มีการประชุมแต่อย่างใด ตรวจสอบวาระการประชุมไม่มีเรื่องกำหนดเงินประจำตำแหน่งเข้าวาระ ได้สอบถามฝ่ายเลขาฯ ว่าจัดทำเอกสารไม่ทัน ไม่มีใครคัดค้านหรือจะไม่เห็นด้วยหรอก หากมีการประชุมในครั้งหน้าคงจะมีเรื่องนี้เข้าวาระแน่นอน การประชุมในอนุกรรมการโครงสร้าง ผู้แทนปลัดฯ ผู้แทนนายก ท่านรองวสันต์ ทุกคนก็เห็นด้วย ผลักดันช่วยกัน
ท่านรองวสันต์ท่านบอกว่าให้ฝ่ายเลขาฯ เรียบเรืยงเรื่อง เสนอ ก.กลาง ทุกฝ่ายก็เห็นด้วย ขอให้ใจเย็นๆ นิดนึง รอมาตั้งนานแล้ว เห็นใจฝ่ายเลขาฯ คนทำงานให้เรา ถ้าเรามัวแต่ตำหนิก็จะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจ เขาทำงานทั้งสาม ก. ถือว่าหนักพอสมควร ถ้านำเรื่องเข้าที่ประชุมโดยไม่พร้อม ถูกผู้ใหญ่ต่อว่าในที่ประชุมเรียกว่าแทบเสียคนเลยหละ

ป.วัฒนชัย 182.52.223.138 [ 29 พ.ย. 2553 เวลา 13:5

รายงานผลการประชุมเรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ อนุโครงสร้างฯ
ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
คลิกดูรายละเอียด

ปล.ขอขอบคุณ ป.อำพล ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ที่จัดส่งผลการประชุมให้ครับ
(ถ้าคลิกแล้วยังไม่ปรากฎภาพ ให้กดรีเฟรช หรือ กดปุ่ม F5 อีกครั้ง)

ข่าวข้อมูล
จากเวบสมาพันธ์ปลัดอบต./สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ครับ

เรื่อง เงินประจำตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ อนุโครงสร้างฯ
จะประชุมในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ต้นเรื่อง
ประธานชมรมหัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร้องขอให้พิจารณากำหนดเงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ในอัตราคนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่นเดียวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ ๖ และ ๗ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗
  เอกสาร จำนวน 8 หน้
โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำเมษายน 2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: มหัศจรรย์ ทุ่งทานตะวัน (ดู:157)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:149)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:148)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู:153)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:144)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
   
   
  5/2หมู่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
  โทร/แฟ็กซ์ 074-460273 E-mail:info@sumnaktaw.go.th
  ©Copyright 2006.Sumnaktaw.go.th All rights reserved. Modify 2008. Powered by CityVariety Corporation.